Prof.Dr. Hasan ÇELİK

 

☛ 1949 yılında Karabük ili Eskipazar ilçesinin Köyceğiz/Çavuşlar köyünde doğmuştur.

☛ İlk, orta ve lise öğrenimini Karabük’te tamamlamıştır.

Prof. Dr. Hasan ÇELİK

☛ Beş yıllık öğrenimin başladığı 1967 yılında girdiği Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü’nü, “Bölüm Birincisi” olarak 1972 yılında bitirmiştir.

☛ 1974 yılı başında, mezun olduğu bölümün Bağ-Bahçe Kürsüsü’nde asistan olarak göreve başlamış, 1978 yılında “Ziraat Doktoru”, 1982 yılında “Yardımcı Doçent”, 1983 yılında “Doçent” ve 1988 yılında “Profesör” unvanını almıştır.

☛ Yöneticiliğinde 25 Yüksek Lisans, 5 Doktora tezi tamamlanmıştır. Yayımlanmış 3 kitabı (Genel Bağcılık, Genel Bahçe Bitkileri, Üzüm Çeşit Kataloğu) ile birlikte 30’u yabancı dilde (İngilizce) olmak üzere toplam 141 yayını bulunmaktadır.

☛ Ülkemiz bağcılığının ve asma fidanı üretiminin geliştirilmesine yönelik olarak, ülkemizin hemen her yöresinde bilimsel araştırma projeleri ve uygulamalı eğitim programları yürütmüş, konferanslar ve seminerler vermiş, bilimsel toplantıların düzenleme ve bilim kurullarında etkin görevler üslenmiş; panel, festival, fuar ve sergilere katılmıştır.

☛ 14 farklı ülkeye gerçekleştirdiği 38 mesleki seyahatte, ülkemizi temsilen bilimsel bildiriler sunmuş, bilimsel/teknik araştırmalar ve incelemeler yapmış, FAO eksperi olarak ülkemizi temsil etmiş, fuar ve sergilere katılmıştır.

☛ 1984-1987 yılları arasında Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tokat Ziraat Fakültesi’nde konuk öğretim üyesi olarak dersler vermiştir.

☛ 1993-2018 yılları arasında özel sektör (Sunfidan A.Ş./Salihli-Manisa, Likya/Elmalı-Antalya, Doluca/İstanbul, Kalevak/Kalecik-Ankara, Sanset-Vinero/Eceabat-Çanakkale, Fidan A.Ş./Ankara) projelerine Ankara Üniversitesi adına koordinatörlük ve teknik danışmanlık yapmıştır.

☛ Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nde 1978-1979 döneminde Fakülte Asistan Temsilcisi ve Yönetim Kurulu Üyesi; Bahçe Bitkileri Bölümü’nde 1983-1989 yılları arasında Başkan Yardımcısı, 1995-1998 yılları arasında Bölüm Başkanı ve Fakülte Kurulu Üyesi olarak görev yapmıştır.

☛ 2010 yılının Temmuz ayında 37 yıllık akademik hayatını emekli olarak noktalamıştır.

☛ 2015 yılında TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası tarafından hizmet ödülüne layık görülmüştür.

☛ 2017-2021 yılları arasında K.K.T.C.’deki Lefke Avrupa Üniversitesi Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi’nde akademisyen olarak görev yapmıştır.

☛ Aynı kurumda “Meyvecilik Bilim Dalı” öğretim üyesi olarak 1973-2010 yılları arasında görev yapan Prof.Dr. Menşure Çelik ile evlidir.

☛ Halen Ankara Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak görev yapan bir kızı (Ceren Çelik) vardır.

Özgeçmiş Bilgilerini Görüntüle»