Yayınlar


Yayın Türlerine Göre Dağılım

Kayıtlar 21  hedef: 30 / 141

İndir Yayın
download Eriş,A., Çelik,H. 1981. Effects of some plant growth regulators on bud burst and rooting of Vitis vinifera L. cv. Chaush cuttings. Amer. J. Enol Viticult. 32 (2): 122-124.
download Ağaoğlu,Y.S., Çelik,H. 1982. Effects of grafting machines on success of grafted vine production. Uludağ Üniv. Ziraat Fak. Dergisi 1(1): 25-32.
download Çelik,H., Ağaoğlu,Y.S. 1982. Effects of rooted and unrooted rootstock cuttings on success of grafted vine production. Uludağ Üniv. Zir. Fak. Dergisi (1):33-38.
download Ağaoğlu,Y.S., Çelik,H. 1982. Relationship between berry growth stages and berry removal forces in Vitis vinifera L. Acta Hort. 139:141-147.
download Çelik,H. 1982. Kalecik Karası/41B aşı kombinasyonu için ser koşullarında yapılan aşılı köklü fidan üretiminde değişik köklenme ortamları ve NAA uygulamalarının etkileri. Ankara Üniv. Ziraat Fak. (Doçentlik Tezi), 73 s.
download Çelik,H., Ağaoğlu,Y.S. 1983. Amerikan asma çeliklerinin köklenmeleri üzerine değişik uygulamaların etkileri. Uludağ Üniv. Ziraat Fak. Yıllığı 1(2): 49-54.
Çelik,H. 1984. Sera koşullarında tüplü asma fidanı üretimi. Türkiye II. Bağcılık ve Şarapçılık Sempozyumu Bildirileri:3-12, 14-17 Kasım 1983, Manisa.
Fidan,Y., Abak,K.,Çelik,H. 1984. Asmalarda meristem kültürü ile çoğaltma. Türkiye II. Bağcılık ve Şarapçılık Sempozyumu Bildirileri:13-22, 14-17 Kasım 1983, Manisa.
download Çelik,H., Fidan,Y., Çelik,M. 1984. Nematotlara dayanıklı ve çelikleri zor köklenen Amerikan asma anaçları kullanılarak serada tüplü asma fidanı üretimi üzerinde araştırmalar. Ankara Üniv. Ziraat Fak. Yıllığı 33:(1-2-3-4):140-148.
download Çelik,H., Eriş,A. 1984. Influence of substrates and collection time of cutting on budburst and rooting of some rootstock cuttings. Yearbook Fac. Agricult., Univ. Ankara 33(1-2-3-4):149-154.