Yayınlar


Yayın Türlerine Göre Dağılım

Kayıtlar 141  hedef: 141 / 141

İndir Yayın
download Keskin, N., Kunter, B., Çelik, H., Kaya, Ö., Keskin, S. 2021. ANOM approach for the statistical evaluation of organic acid contents of clones of grape variety 'Kalecik Karası', Mitteilungen Klosterneuburg 71:126-138.