Yayınlar

Kayıtlar 121  hedef: 130 / 130

İndir Yayın
download Ergül,A., Çelik,H., Söylemezoğlu,G., Boz,Y., Kazan,K. 2012. Ülkemizde ekonomik öneme sahip bazı meyve türleri ile asma gen kaynaklarının high-throughput moleküler yöntemlerle tanımlanması. TÜBİTAK KAMAG-1007 Programı, Proje No:105G078.
download Çelik,H. 2013. Türkiye bağcılığında üretim hedefleri. Vizyon 2023 Bağcılık Çalıştayı, 26-27 Haziran 2013, Tekirdağ Bağcılık Araştırma İstasyonu, Tekirdağ, 40 s.
download Çelik,H. 2013. Ankara’nın bağ evi ve bağcılık kültürü. I. Büyük Ankara Kurultayı, 7-11 Ekim 2013, Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi; TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Tarım Haftası'14 Sempozyumu, Ankara.
download Çelik, H. 2014. Ülkemizde sertifikalı asma fidanı üretimi ile ilgili çalışmalar ve bu alanda sağlanan gelişmeler. Türkiye Tohumcular Birliği (TÜRKTOB) Dergisi, Yıl 3, Sayı 11:4-10, Ankara.
Çelik, H. 2014. Ankara'nın anılarında yaşayan bağları ve bağ evi kültürü. Türkiye Tohumcular Birliği (TÜRKTOB) Dergisi, Yıl 3, Sayı 11:52-57, Ankara
download Çelik, H. 2014. Ülkemiz Bağcılığının Darboğazı:Fidan Sertifikasyonu. Bağcılıkta Ulusal Klon Seleksiyonu Metodoloji Çalıştayı 24-25 Nisan 2014,Tokat.
download Çelik, H. 2014. Ülkemizde Yürütülen Klon Seleksiyonu Çalışmalarında Kullanılan Yöntemlerle İlgili Bir Değerlendirme. Bağcılıkta Ulusal Klon Seleksiyonu Metodoloji Çalıştayı 24-25 Nisan 2014,Tokat.
download Çelik, H. 2017. Bağlarda Taç Yönetimi-Yaz Budamaları. TÜRKTOB Dergisi Sayı 22:34-43.
download Çelik, H. 2017. Dünya Sofralık Üzüm Üretimi ve Ticareti. Türkiye 9. Bağcılık ve Teknolojileri Sempozyumu, 11-14 Eylül 2017, Ankara.
download Çelik, H. 2017. Asma Fidanı Üretim Teknikleri, Önerilen Çeşitler ve Yenilikler. Fidancılık Sektör Analizi ve İnovasyon Çalıştayı, 20-22 Ekim 2017, Antalya.