Yayınlar


Yayın Türlerine Göre Dağılım

Kayıtlar 11  hedef: 20 / 141

İndir Yayın
download Ağaoğlu,Y.S.,Çelik,H. 1979. Aşılı köklü asma fidanı üretiminde ara anaç kullanılmasının aşıda başarı üzerine etkileri. Ankara Üniv. Ziraat Fak. Yıllığı 28 (3-4): 711-725.
download Çelik,H., Fidan,Y. 1979. Sofralık üzümlerin soğuk hava deposunda muhafazaları sırasında bazı kalite özelliklerinin değişimi üzerinde araştırmalar. Ankara Üniv. Ziraat Fak. Yıllığı 28 (3-4): 794-807.
download Ağaoğlu,Y.S.,Çelik,H. 1979. Rupestris du Lot asma anacında vegetatif büyümenin ethrel ile kontrolu üzerinde araştırmalar. Ankara Üniv. Ziraat Fak. Yıllığı 28 (3-4): 977-992.
download Çelik,H.,Ağaoğlu,Y.S. 1980. Aşılı asma fidanı üretiminde farklı “çeşit/ anaç” kombinasyonlarının aşıda başarı üzerine etkileri. Ankara Üniv. Ziraat Fak. Yıllığı 29 (1): 222-232.
Ağaoğlu,Y.S., Çelik,H. 1981. (Becker ve Hiller’in Amer. J. Enol. Viticult. 1977, 28 (2):113-118’de yayınlanmış olan “Hygiene in Modern Bench Grafting” isimli eserinin tercümesi). Modern Dilcikli Aşıda Hijyen. Ankara Üniv. Ziraat Fak. Yayınları:774, Çeviriler: 35, 14 s.
download Fidan,Y., Çelik,H. 1980. İç Anadolu koşullarında Çavuş üzüm çeşidi için uygun dölleyicinin (babalık) saptanması üzerinde bir araştırma. Ankara Üniv. Ziraat Fak. Yıllığı 29 (1): 40-56.
Çelik,H., Ağaoğlu,Y.S. 1981. Aşılı köklü asma fidanı üretiminde farklı “çeşit/anaç” kombinasyonlarının aşıda başarı ile fidan verim ve kalitesi üzerine etkileri. Ankara Üniv. Ziraat Fak. Yayınları:766, Bilimsel Araştırma ve İncelemeler: 452, 19 s.
Çelik,H., Ağaoğlu,Y.S. 1981. Aşılı köklü asma fidanı üretiminde bazı hormonal uygulamaların aşıda başarı ile fidan verim ve kalitesi üzerine etkileri. TÜBİTAK VII. Bilim Kongresi Bildirileri: 411-422, 6-10 Ekim 1980, Adana.
Çelik,H., Ağaoğlu,Y.S. 1981. Aşılı köklü asma fidanı üretiminde bazı teknik uygulamaların aşıda başarı ile fidan verim ve kalitesi üzerine etkileri. TÜBİTAK VII. Bilim Kongresi Bildirileri: 439-454, 6-10 Ekim 1980, Adana.
Fidan,Y., Çelik,H. 1981. Sofralık üzümlerin soğukhava deposunda muhafazaları sırasında kullanılan farklı ambalajlama şekillerinin bazı kalite özelliklerinin değişimi üzerine etkileri. TÜBİTAK VII. Bilim Kongresi Bildirileri: 513-526, 6-10 Ekim 1980, Adana.