Yayınlar


Yayın Türlerine Göre Dağılım

Kayıtlar 1  hedef: 10 / 141

İndir Yayın
download Fidan,Y.,Çelik,H. 1975. Sofralık bir üzüm çeşidi olan İrikara’da Ankara koşullarında olgunluğun öne alınması üzerine ethrel (2-chloroethylphosphonic acid) ve NIA 10637 (ethyl hydrogen-ı- propylphosphanate)’nin etkileri üzerinde bir araştırma. Ankara Üniv. Ziraat Fak. Yıllığı 25 (1): 35-47.
Fidan, Y., Ağaoğlu, Y.S.,Çelik,H. 1976. Ankara şartlarında yetiştirilen muhtelif ahududu ve böğürtlen çeşitlerinin bazı özelliklerinin tespiti üzerinde bir araştırma. Ankara Üniv. Ziraat Fak. Yıllığı 25 (4) : 904-917.
Ağaoğlu,Y.S., Çelik,H. 1976. Gıda-Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’na bağlı kuruluşlarda bağcılıkla ilgili çalışmaların bugünkü durumu ve ileriye yönelik öneriler. Ankara Üniv. Ziraat Fak. Yayınları:649, Araştırma ve İnceleme: 380, 36s.
Fidan,Y., Çelik,H. 1977. Ankara koşullarında bazı kavun çeşitlerinin olgunluğa esas özelliklerinin saptanması üzerinde araştırmalar. Ankara Üniv. Ziraat Fak.Yıllığı 27 (1): 9-17.
download Fidan,Y.,Çelik,H. 1977. İç Anadolu koşullarında Tahannebi üzüm çeşidi için uygun dölleyicinin (babalık) saptanması üzerinde bir araştırma. Ankara Üniv. Ziraat Fak. Yıllığı 27 (1): 184-199.
download Çelik,H. 1978. Asma çeliklerinde bazı teknik ve hormonal uygulamaların kallus oluşumu, aşı tutma ve köklenme oranına etkileri üzerinde araştırmalar. Ankara Üniv. Ziraat Fak. (Doktora Tezi), 129 s.
download Ağaoğlu,Y.S., Çelik,H. 1978. Çavuş üzüm çeşidinde çekirdeksizlik ve bazı meyve özellikleri üzerine Gibberellik asit’in (GA3) etkisi. Ankara Üniv. Ziraat Fak. Yıllığı 27 (3-4): 499-513.
download Ağaoğlu,Y.S., Çelik,S.,Çelik,H. 1978. CCC, DMC ve Borik asit’in asma çiçek tozlarının çimlenme güçlerine etkileri üzerinde araştırmalar. Ankara Üniv. Ziraat Fak. Yıllığı 27 (3-4): 514-527.
download Ağaoğlu,Y.S.,Çelik,H. 1978. Bazı Amerikan asma anaçlarında ethrel uygulamaları ve dikim şekillerinin köklenme üzerine etkileri. Ankara Üniv. Ziraat Fak. Yıllığı 27 (3-4): 574-587.
Ağaoğlu,Y.S., Çelik,H. 1978. Ethrel’in değişik uygulama şekilleri ve dozlarının asmalarda mahsulün bazı kalite özellikleri üzerine etkileri. Ankara Üniv. Ziraat Fak. Yıllığı 27 (3-4): 588-604.