Uzmanlık Alanı
Anabilim Dalı: Bahçe Bitkileri
Bİlim Dalı: Bağ Yetiştirme ve Islahı
Uzmanlık Konuları:
  • Çoğaltma Teknikleri
  • Bağ Yetiştirme Teknikleri
  • Asma Fizyolojisi ve Döllenme Biyolojisi
  • Klon Seleksiyonu
  • Morfolojik ve Moleküler Tanımlama