Uzmanlık Alanı
Anabilim Dalı: Bahçe Bitkileri
Bİlim Dalı: Bağ Yetiştirme ve Islahı
Uzmanlık Konuları:
 • Çoğaltma Teknikleri
  • Temel (Baz) Materyal/Fidan Üretimi
  • Sertifikalı Fidan Üretimi
  • Virüssüz Sertifikalı Fidan Üretimi
  • Doku Kültürü Yoluyla Klonal Mikro Çoğaltma
 • Bağ Yetiştirme Teknikleri
  • Modern Bağ Tesisi (Proje ve Uygulama)
  • Terbiye Sistemleri
  • Şekil ve Ürün Budamaları
  • Taç Yönetimi (Kış ve Yaz Budamaları)
  • Sulama/Gübreleme/Hastalık-Zararlı Yönetimi
  • Ürün Kalitesinin Artırılmasına Yönelik Uygulamalar
  • Sofralık Üzümler İçin Özel Yetiştirme Teknikleri
 • Asma Fizyolojisi
 • Çiçek ve Döllenme Biyolojisi
 • Asma Islahı (Klon Seleksiyonu)
 • Morfolojik (Ampelografik) Tanımlama
 • Moleküler Tanımlama