Mesleki Eğitim ve Yayım Etkinlikleri
 • Bilimsel ve teknik araştırma, inceleme, gözlem vb. etkinlikler
 • Konferans, seminer, panel, festival, yarışma, toplantı, sohbet etkinlikleri
 • Aşılı fidanlarla modern bağların kurulması, şekil budamaları, destek sistemlerinin kurulması, ürün budamaları, yaz budamaları; hastalık ve zararlılarla savaşım gübreleme, sulama vb. konularla ilgili uygulamalı eğitim, yayım ve danışmanlık
 • Geleneksel  yer bağlarında gelişme verim ve kalitenin iyileştirilmesine yönelik uygulamalı eğitim ve yayım etkinlikleri

 

 

Bilimsel ve Teknik Toplantı Düzenleme Etkinlikleri

Yurt içinde 1981 yılından bu yana düzenlenen bilimsel ve teknik kongreler (Bahçe Bitkileri Kongreleri, Ziraat Mühendisleri Odası Ziraat Mühendisliği Teknik Kongreleri) ve simpozyumlarda (Bağcılık Simpozyumları, Fidancılık Simpozyumları) düzenleme ve yürütme kurulu başkanı, üyesi ve bilim kurulu üyesi olarak yapılan katkılar.

 

Diğer Etkinlikler
 • Cumhuriyet Üniversitesi, Tokat Ziraat Fakültesi, Konuk Öğretim Üyeliği (1984-1987)
 • TSE Ziraat Hazırlık (İhtisas) Grubu Üyeliği (1989-1991)
 • Ziraat Mühendisleri Odası Bilim, Hizmet ve Teşvik Ödülü Jüri Üyeliği
 • Her kademedeki akademik yükselme atamaları için oluşturulan jürilerde üyelik
 • Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Değerlendirme Komitesi Üyeliği
 • ÖSYM tarafından yapılan "Üniversite Giriş Sınavları’" için 16 ayrı ilde ÖSYM Temsilciliği
 • TÜRKTOB Dergisi Yayın Kurulu Üyeliği (2012-2019)
 • KKTC Lefke Avrupa Üniversitesi Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Öğretim Üyeliği ve Senato Üyeliği
 • Journal “Magarach” Viticulture and Winemaking (Yalta/Kırım) Dergisi Yayın Kurulu Üyesi (Başlangıç: 2019)
 • ZİDEK (Ziraat Fakülteleri Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği) Danışma Kurulu Üyesi (2019-2021)

 

Ödüller
 • TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Hizmet Ödülü (2015)